Državne pomoči, javna naročila in javno-zasebna partnerstva

Javno-zasebno partnerstvo obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev, za katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in učinkov poslovanja.

Državne pomoči, javna naročila in javno-zasebna partnerstva

Javno-zasebno partnerstvo obsega različne oblike sodelovanja med javnimi organi in poslovnim svetom, katerih cilj je zagotoviti zasebno iniciativo za financiranje, upravljanje, vzpostavitev, prenovo, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture oziroma izvajanje javnih storitev, za katerega so značilne dolgoročne pogodbe ter delitev tveganja in učinkov poslovanja.

Našim strankam pomagamo tako pri pripravi razpisne dokumentacije, sklepanju poslov, svetujemo pri izbiri ustreznega postopka oddaje javnega naročila. V času, ko je vse več podjetij eksistenčno odvisnih od dobljenih poslov na podlagi javnih naročil lokalnih skupnosti in države, pa je še toliko bolj pomembno, da so izvedeni postopki transparentni in da izbor ponudnika ne temelji na kakršnikoli diskriminaciji. Zahteva za revizijo pred Državno revizijsko komisijo je učinkovito sredstvo proti takšnemu ravnanju. Prijavimo pa tudi  prekršek in vložimo odškodninski zahtevek.

Naša pisarna ima dolgoletne izkušnje na področju javnih naročil in revizije le-teh, zato se brez zadržkov obrnite na nas.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO