VROČANJE PREKO SISTEMA eDAVKI

Elektronsko vročanje preko sistema eDavki je po noveli Zakona o davčnem postopku (ZDavp-2H) za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, od dne 01.01.2016 dalje obvezno. To pomeni, da jim davčni organ vroča dokumente zgolj prek portala eDavki, razen tistih dokumentov, ki niso še prilagojeni na sistem eVročanja. Seznam dokumentov, ki jih davčni organ vroča vroča elektronsko, je objavljen na  spletni strani FURS-a. Za zavezance je ključno, da prek obrazca eVročanje – POS čim prej sporočijo elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil o dokumentih, ki se jim eVročajo v portal eDavki. V nasprotnem primeru prevzamejo nase odgovornost, da bodo redno vstopali v portal eDavki in pregledovali prejete dokumente. Zavezanci lahko za vročanje pooblastijo tudi tretjo osebo (običajno računovodske servise), vendar slednje vam odsvetujemo, saj globa vedno vas kot odgovorno osebo in vaše podjetje, ne pa vaše pooblaščence.

Ko FURS pripravi dokument za vročanje, ga naloži v zavezančev portal v eDavkih, hkrati pa mu v eDavke posreduje tudi informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu. Če zavezanec posreduje elektronski naslov (npr. gmail, hotmail, itd), se informacija o odloženem dokumentu posreduje tudi na ta naslov. Zavezanec lahko prijavi večje število elektronskih naslovov, na katera želi prejemati obvestila. V kolikor zavezanec v sistemu ne prijavi ustreznega elektronskega naslova, na katerega prejema obvestila o prejetih dokumentih, prevzame nase odgovornost rednega spremljanja svojega uporabniškega naslova. Pogosto se dogaja, da zavezanci svojega uporabniškega naslova ne spremljajo redno iz različnih razlogov, zaradi česar so nemalokrat podvrženim visokim globam.

Glede vročanja odločb, sklepov ipd. FURS določa osebno elektronsko vročanje. Pri osebnem elektronskem vročanju zavezanec elektronsko podpiše vročilnico, šele potem lahko prevzame dokument. Če v roku 15 dni od vložitve dokumenta zavezanec dokumenta ne prevzame, se šteje za vročen z dnem preteka tega roka, kar pomeni, da pričnejo teči roki, kar ima za posledico lahko tudi izgubo pravice oz. novo obveznost.

V kolikor ste pri svojem poslovanju naleteli na kakršnekoli težave povezane z eVročanjem oz. v kolikor prejmete globo zaradi neurejenega poslovanja, nas brez težav lahko kontaktirate.