Dědictví

Zejména bohatou právní praxi máme v oblasti dědictví. Sepíšeme všechny typy závěti. V rámci této oblasti samozřejmě poskytujeme i komplexní právní poradenství, možnost sepsání závěti či s klientem řešíme problematiku vydědění.

Dědické právo, závět, dědictví

Závět – Zejména bohatou právní praxi máme v oblasti dědictví. Sepíšeme všechny typy závěti. V rámci této oblasti samozřejmě poskytujeme i komplexní právní poradenství, možnost sepsání závěti či s klientem řešíme problematiku vydědění.
Zastupujeme dědice ze závěti a neopomenutelné dědice při uplatněni jejich práva na pozůstalost.

Smlouvy – namísto závěti můžete v životě nakládát se svým majetkem tak, že prostě nedojde dědictví. Za tímto účelem, pro Vás sepíšeme smlouvu o vydání věcí, smlouvu o zaopatřovacích závazcích – smlouvu o výměnku, nebo darování majetku po smrti. Často, aby se zabránilo dědictví je požadována dohoda o zřeknutí se dědictví.

Dědické řízení – v případě úmrtí zůstavitele zastupujeme dědice při uplatňování jejich práv vyplývajících ze zákonného dědictví a závěti v dědickém řízení. Postaráme se o zajištění hodnoty pozůstalosti a za jejich rozdělení mezi dědice.

Žaloba o vyloučení majetku z pozůstalosti – v případě neshody mezi dědici podáváme žalobu na základě rozhodnutí soudu o vyloučení majetku z pozůstalosti.

Dodatečně nalezené dědictví – pokud po ukončeném dědickém řízení se následně najde dodatečný majetek zůstavitele, postaráme se o provedení následného dědictví.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO