OBČANSKE PRÁVO

OBČANSKE PRÁVO

Občanske právo se skládá z několika oblastí. V naší kanceláři se zabýváme zejména z těmi oblastmi:

  • Majetkové právo (majetkové spory, věcná břemena), vypořádání společného jmění, zástavní právo, vypořádání spoluvlastnictví), atd.

  • Dědické právo: (sestaveni závěti, darovací smlouvy, smlouva o vydání věcí, smlouva zaopatřovací, závazky – smlouva o věcném břemenu doživotního užívání, zastupování v dědickém řízení a soudní spory ve vztahu k nim, atd.),

  • Obligační právo: (smlouvy, náhrady škody),

  • Rodinné právo: (rozvod, žaloba k zrušení snížení / zvýšení výživného), příprava a vypracování, revize listin pro nesporný rozvod (úprava poměrů dětí, vypořádání majetku), zastupování v řízení o rozvodu manželství, úpravě poměrů k dětem či vypořádání SJM, zastupování v řízení o výživném pro děti či rozvedeného manžela,

  • Exekuční právo: (vymáhání a pojištění nároků),

  • Autorské právo: (postupy na ochranu práv autora).

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO