Sousedské spory

Kromě sporů o dědictví jsou nejčastější spory sousedské.

Sousedské spory

Kromě sporů o dědictví jsou nejčastější spory sousedské. Důvody pro ně jsou většinou buď nevypořádané hranice, nelegální imise (např. odvodnění dešťové vody), přestupek na soukromém majetku (nastavení překážek kladených soukromé cestě nasypávání stavebních materiálů na trávníku, atd.), nebo zřízení nezbytné cesty k nemovitosti, která k pravidelnému užívání nemá potřebná připojení k hlavní cestě. Vzhledem k tomu, že střetu se sousedy v každodenním životě nemůžeme zcela zabránit, tak se zejména v těchto věcech doporučuje, aby zákazníci našli řešení, které je přijatelné pro všechny strany. Nabízíme právní poradenství v mimosoudních vyrovnáních a poskytujeme právní pomoc v soudním řízení.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO