Rodinné spory a rozvody

Je mezníkem s dalekosáhlými důsledky, a to zejména v rodinách s nezletilými dětmi. Fyzická osoba, je konfrontována s naléhavou potřebou právního poradce s bohatými životními zkušenostmi, který komplexně představí všechny oblasti s rozhodujícím vlivem na rozvod.

Rozvod

Je mezníkem s dalekosáhlými důsledky, a to zejména v rodinách s nezletilými dětmi. Fyzická osoba, je konfrontována s naléhavou potřebou právního poradce s bohatými životními zkušenostmi, který komplexně představí všechny oblasti s rozhodujícím vlivem na rozvod. A to tak, že, během rozhovoru ho seznámí z všemi pozitivními a negativními důsledky.

Dohoda o rozvodu – dohoda je nejčastější formou rozvodu, ale manželé se musí dohodnout na péči o dítě, výchově, styku dětí a výdajích.

Žaloba o rozvod pokud k nedojde k dohodě o rozvodu připravíme návrh podání žaloby o rozvod.

Žaloba na vychovu, péči, výživné a styk dítěte – pokud partneři žijí v nemanželském soužití, obvykle připravíme toto opatření, pokud mezi nimi nedojde k dohodě. Účastník řízení vyhotoví seznam celého společného jmění a navrhne způsob rozdělení. Tam, kde je potřeba se zapojí oceňovatel.

Žaloba ohledem na poznatky a rozdělení společného jmění – po rozvodu manželského společenství, nebo ukončení registrovaného partnerství, je nutné regulovat rozdělení majetku mezi bývalými partnery. Účastník řízení vyhotoví seznam celého společného jmění a navrhne způsob rozdělení. Tam, kde je potřeba se zapojí znalec.

Žaloba o stanovení výživného – pro nezaopatřené děti a nezaopatřeného bývalého partnera, musí být podána žaloba pro stanovení, zvýšení nebo snížení výživného, jestliže nebyla již upravena při rozvodovém řízení.

Předmanželská smlouva a dohoda o rozdělení majetku mezi trváním manželství nebo nemanželského společenství – Zákazníkům, kteří mají cenný movitý či nemovitý majetk doporučujeme, aby ho odpovídající předmanželskou smlouvou zabezpečili před manželstvím. Nicméně, pokud to bude třeba později, například z důvodu předluženosti partnera a připravíme dohodu o rozdělení majetku.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO