Odvolání k ESLP

Pokud vezmeme v úvahu, že byl rozsudek slovinského soudu v občanskoprávním nebo trestním řízení v rozporu s právem na spravedlivé soudní řízení podle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských…

Odvolání k ESLP

Pokud vezmeme v úvahu, že byl rozsudek slovinského soudu v občanskoprávním nebo trestním řízení v rozporu s právem na spravedlivé soudní řízení podle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod odvoláme se k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Odvolání lze podat pouze poté, co byly vyčerpány všechny domácí právní prostředky, a do šesti měsíců ode dne přijetí konečného rozhodnutí.
OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO