PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO

Pracovní právo

Klientům (zaměstnancům a zaměstnavatelům) poskytujeme právní pomoc při regulaci pracovních vztahů. 

Pro zaměstnavatele připravíme úkony systemizace pracovních míst, pracovní smlouvy a jiné pracovní smlouvy (smlouvy o pracovním poměru, smlouvy autorských práv, atd.) Také zaměstnavatele vedeme přes proces ukončení pracovního poměru, tak, aby bylo ukončení pracovní smlouvy zcela správné a zákonné. Zvláštnost v našem právním systému, je ukončení smlouvy zaměstnání se zdravotně postiženým zaměstnancem, kde je nutné provést předběžné řízení před Komisí k zjištěni základu pro ukončení pracovní smlouvy. 

Zaměstnanci se často na nás obracejí v případě protiprávního ukončení pracovní smlouvy, a v případě nezaplacení odstupného, mzdy, náhrady mzdy, odměny za dovolenou a příspěvku za práci. V takových případech, klientům doporučujeme, a jejich jménem podáme žalobu u příslušného pracovního a sociálního soudu.

Sociální právo

V naší kanceláři radíme a zastupujeme jednotlivce při ochraně práv systému sociálního zabezpečení (důchodového a nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, rodičovské ochrany, sociální ochrany).

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO