Obchodní smlouvy a hospodářské spory

Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou všech druhů smluv, prodejních, kupních, darovacích, stavebních, úvěrových, nájemních, výměnných, přepravních, licenčních, komisionářských, …

Obchodní smlouvy a hospodářské spory

Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou všech druhů smluv, prodejních, kupních, darovacích, stavebních, úvěrových, nájemních, výměnných, přepravních, licenčních, komisionářských, zprostředkovatelských a smluv, které kombinují různé typy uvedených smluv, včetně přípravy všech nástrojů zajištění – (hypotéky, směnky, osobní záruky, atd.).

Poskytujeme zákazníkům vysoce kvalitní právní zastoupení před soudy a poradu v případech, kdy v souvislosti se smlouvami vznikají spory ve vztahu k nim. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním věřitelů a dlužníků v důsledku nesplácení úvěrů ve stavebních sporech, sporech v oblasti elektronických komunikací, bankovních soudních sporech a dalších hospodářských sporech.

Zastupujeme věřitele v insolvenčním řízení, přihlašujeme obyčejné pohledávky, separace a vyloučení práv v insolvenčním řízení.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO