Přestupky

Právní pomoc v této oblasti nejčastěji nabízíme v souvislosti s dopravními přestupky a přestupky proti narušení veřejného pořádku a míru.

Přestupky

Právní pomoc v této oblasti nejčastěji nabízíme v souvislosti s dopravními přestupky a přestupky proti narušení veřejného pořádku a míru. Pro vás připravíme prohlášení o přestupku, námitky proti platebního příkazu, žádost o soudní přezkum, a nabízíme zastupování na jednání před přestupkovými orgány a soudy. Zastupování a právní pomoc vám nabízíme také u veškerých inspekčních kontrolní postupů.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO