Rozdělení majetku

Otázka rozdělení majetku je nejvíce akutní v případě rozvodu manželů, o nic méně naléhavá není, když se spoluvlastníci nemovitostí rozhodnou, …

Rozdělení majetku

Otázka rozdělení majetku je nejvíce akutní v případě rozvodu manželů, o nic méně naléhavá není, když se spoluvlastníci nemovitostí rozhodnou, že společné vlastnictví rozdělí (často jsou spoluvlastníci na základě dědictví), protože tak mnohem jednodušeji spravují svůj majetek a udržují jeho hodnotu. Přednostně máme tendenci uzavřít dohodu, která splňuje zájmy všech spoluvlastníků nebo, pokud to není možné vám nabízíme právní poradenství a zastupování v soudním řízení rozdělení spoluvlastnictví.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO