Audit veřejných zakázek

V době, kdy je stále více a více firem existenčně závislých na zakázkách získané prostřednictvím veřejných zakázek místních komunit a státu je ještě důležitější mít provedeny jasné postupy a že tento výběr není založen na jakémkoliv zvýhodnění.

Audit veřejných zakázek

V době, kdy je stále více a více firem existenčně závislých na zakázkách získané prostřednictvím veřejných zakázek místních komunit a státu je ještě důležitější mít provedeny jasné postupy a že tento výběr není založen na jakémkoliv zvýhodnění. Jediným účinným nástrojem proti této praxi, je návrh na revizi veřejných zakázek před vnitrostátním výborem pro audit, případně také přihlášení přestupku a žádosti o náhradu škody. Naše firma má dlouholeté zkušenosti v této oblasti.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO