Odškodnění

Pokud jste utrpěli jakékoliv poškození (při automobilové nehodě na veřejném místě, na pracovišti, v důsledku lékařských chyb, pokousání psa, atd.)

Odškodnine

Pokud jste utrpěli jakékoliv poškození (při automobilové nehodě na veřejném místě, na pracovišti, v důsledku lékařských chyb, pokousání psa, atd.) budeme vaším jménem žádat spravedlivou peněžní náhradu za nemajetkovou újmu vyplývající z fyzické bolesti, duševního utrpení, strachu, zdravotního poškození aa poškození cti. Kromě toho budeme také požadovat náhradu hmotné škody, která je způsobená v souvislosti se zničením majetku, materiálové náklady spojené s léčením (náklady na dopravu, na nákup léků, …), a z důvodu, že jste v určité době nebyli schopni pracovat, a proto váš majetek se nezvětšil (ušlý zisk).

V rámci předmětné oblasti, nabízíme následující služby:

  • Získání policejní zprávy a dalšíh dokladů;

  • Příprava nároku na náhradu škody;

  • Vyjednávání s pojišťovnou nebo jinými osobami pro výplatu náhrad;

  • Příprava žaloby na náhradu škody.

Aby bylo zajištěno co nejrychljší a účinné zastoupení na první konzultaci u nás vzměte si s sebou:

  • všechnu lékařskařskou dokumentaci (lékařské zprávy, upozornění lékaře, karty o provedené fyzioterapii, atd.)

  • veškeré faktury, ůčty související s léčbou (na léky názor lékaře, atd.)

  • číslo bankovního účtu (pro platbu peněžní náhrady);

  • případné pojistné smlouvy (pojištění auta, skupinové úrazové pojištění, individuální úrazové pojištění) pokud jste pojištěni, máte nárok, kromě odškodnění rovněž nárok na pojistnou částku.

Doporučujeme vám, abyste si poznamenaly všechny pocity, obtíže v průběhu léčby, intenzitu bolesti, abychom je mohli co nejpřesněji v případě pojistné události definovat, a tak dosáhnout spravedlivé finanční vyrovnání.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO