Trestné činy

Zastupujeme fyzické a právnické osoby v trestním řízení, a to vše od vyšetřovací fáze do řízení s mimořádným opravnými prostředky.

Trestné činy

Zastupujeme fyzické a právnické osoby v trestním řízení, a to vše od vyšetřovací fáze do řízení s mimořádným opravnými prostředky. Kromě obviněných osob zastupujeme oběti, jejichž jménem podáme žalobu na náhradu škody vůči pachateli. 

Pro vás připravíme a podáme trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu známého, nebo neznámého pachatele.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO