Nucená správa, konkurs, zrušení společnosti

V oblasti platební neschopnosti a likvidace společnosti, máme bohaté zkušenosti.

Nucená správa, konkurs, zrušení společnosti

V oblasti platební neschopnosti a likvidace společnosti, máme bohaté zkušenosti. Nabízíme právní zastupování věřitelům i platebně neschopným dlužníkům.

O věřitele se postaráme s přihlášením pohledávek (včetně pohledávek s majetkovou podstatou -vyloučení práva a zástavním právem), popřeni pohledávky ostatních věřitelů, s podáním žalob pro zpochybnění dlužníkových činů, atd. V případě výmazu z společnosti z obchodního rejstříku, aniž by přišlo k soudní likvidaci také připravíme též odpovídající námitky, tímto způsobem se postaráme, že dlužník nebude odstraněn z rejstříku bez (alespoň částečně) zaplacení pohledávky.

Pro dlužníky můžeme podat návrh na vyhlášení insolvence. V případě, že některý z věřitelů podá návrh na vyhlášení insolvence, pro dlužníky připravíme námitku k tomuto návrhu, nabízíme také zastoupení při dalším předběžném insolvenčním řízení.

Nabízíme také zastoupení pro fyzické osoby, které nemají jinou možnost, než zahájit osobní bankrot. Jejich jménem připravíme odpovídající návrh pro začátek osobního bankrotu.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO