Prodej a nákup nemovitostí

Nákup a prodej bytů, rodinných domů nebo jiných nemovitostí je často déle trvající životní projekt mnohých jednotlivců.

Prodej a nákup nemovitostí

Nákup a prodej bytů, rodinných domů nebo jiných nemovitostí je často déle trvající životní projekt mnohých jednotlivců. Postupy prodeje a nákupu, jsou závislé na typu objektu, který je předmětem prodeje nebo nákupu, takže zákazníka nejprve informujeme o průběhu řízení. Naším posláním je připravit smlouvy, které co nejasněji a nejpřesněji definují právní vztah mezi stranami, s jejichž obsahem budou nakonec spokojeny obě strany. Našim klientům nabízíme komplexní právní poradenství od zahájení jednání s druhou stranou až do zapisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO