TRESTNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

Podezřelá osoba je považována za nevinou, dokud není v souladu s právními předpisy, prokázána její vina. Právo nevypovídat (mlčenlivostí) je tedy v počáteční fázi přípravného a trestního řízení nejúčinnější obranou. Odvolejte se na právo nevypovídat a ihned žádejte advokáta. Kontaktujte nás. Naše kancelář vám je následně k dispozici 24 hodin denně. Volejte na +386 40 828 630.

Účinně zastupujeme oběti trestných činů v rámci trestního práva. Kvalita naší obhajoby závisí na tom, jak podrobně jste nám představili okolnosti údajného trestného činu. I když vám je nepochybně prokázána vina, snažíme se dosáhnout mírnějšího trestu poukázáním polehčujících okolností. Pokud rozpoznáme, že státní zastupitelství má pevné, legitimní a důvěryhodné důkazy, aby se zabránilo utrpení, zdlouhavému řízení s obvykle související s publicitou případu, vyjednáváme se státním zastupitelstvím nejnižší možný trest a náklady trestního řízení s poukázáním na jejich pohled trestních věcí, uváděním jejich důkazů a podáním návrhu na náhradu škody vůči pachateli. K tomu obvykle následuje žaloba o náhradu škody podaná civilnímu soudu proto, že trestní soud zřídka rozhodne o náhradě trestnímu škody.

Zastupujeme v trestních věcech v souvislosti s tělesnými újmami, podvody, loupeží, krádeží, obchodní m zločinu, trestnými činy proti hospodářství, zneužívání pravomocí, podvádění věřitele, atd ..

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO