KAZENSKO PRAVO

KAZENSKO PRAVO

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije.

Osumljeni storilec kaznivega dejanja velja za nedolžnega, dokler mu ni v skladu z zakonom dokazana krivda. Pravica do molka je zato v začetni fazi predkazenskega in kazenskega postopka najučinkovitejša obramba. Sklicujete se na pravico do molka in nemudoma zahtevajte odvetnika. Kontaktirajte nas. Naša pisarna vam je tedaj na razpolago 24 ur dnevno. Kličite na 040 828 630.

Kvaliteta naše obrambe je odvisna od tega, kako podrobno ste nam predstavili okoliščine domnevnega kaznivega dejanja. Tudi če vam je nedvomno dokazana krivda, poskušamo doseči čim milejšo kazen z navajanjem olajševalnih okoliščin. Če spoznamo, da ima tožilstvo trdne, zakonite in verodostojne dokaze, se v izogib mučnemu dolgotrajnemu kazenskemu postopku, običajno povezanim z medijsko odmevnostjo zadeve, s tožilstvom pogajamo za čim nižjo kazen in stroške kazenskega postopka.

Učinkovito zastopamo tudi žrtve kaznivih dejanj v samem kazenskem postopku s navajanjem njihovega videnja kazenske zadeve, predlaganjem njihovih dokazov in s postavitvijo odškodninskega zahtevka zoper storilca kaznivega dejanja. Temu običajno sledi odškodninska tožba na civilno sodišče, saj kazensko sodišče redko odloča tudi o odškodninskem zahtevku.

Zastopamo v kazenskih zadevah če gre zlasti za kazniva dejanja: lahka ali huda telesna poškodba, goljufija, poslovna goljufija, rop, tatvina, izsiljevanje, zloraba izvršbe, zloraba položaja, oškodovanje upnikov, razžalitev, žaljiva obdolžitev, obrekovanje, opravljanje, ipd..

Za vas pripravimo in vložimo tudi kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja s strani znanega ali neznanega storilca.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO