Pritožba na ESČP

Naloga Evropskega sodišča za človekove pravice je v prvi vrsti zagotavljati, da države spoštujejo in zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz EKČP svojim državljanom, kot tudi vsakomur znotraj njihove jurisdikcije, ne glede na spol, raso, državljanstvo, etnični izvor ali drugo okoliščino.

Pritožba na ESČP

Naloga Evropskega sodišča za človekove pravice je v prvi vrsti zagotavljati, da države spoštujejo in zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz EKČP svojim državljanom, kot tudi vsakomur znotraj njihove jurisdikcije, ne glede na spol, raso, državljanstvo, etnični izvor ali drugo okoliščino. V ta namen ESČP obravnava pritožbe posameznikov, kot tudi meddržavne pritožbe. Kadar sodišče ugotovi, da je država pogodbenica kršila eno ali več pravic iz EKČP, se o kršitvi izreče s sodbo.

Vsaka država pogodbenica, posameznik, nevladna organizacija ali skupina posameznikov, ki zatrjuje, da je žrtev kršitve pravic iz EKČP, s strani druge države pogodbenice, lahko vloži pritožbo neposredno na ESČP. Če presodimo, da je slovensko sodišče v civilnem ali kazenskem postopku razsodilo v nasprotju s pravico do poštenega sojenja iz 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljenjih svoboščin vložimo pritožbo na ESČP v Strasbourgu.

Pritožbo je možno vložiti šele po tem, ko so izčrpana vsa domača pravna sredstva, vendar ne pozneje kot v šestih mesecih od sprejema dokončne odločitve državnega sodnega organa.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO