UPRAVNO PRAVO

UPRAVNO PRAVO

Pod pojem upravno pravo spada celota pravnih pravil in načel, ki urejajo odnose med javno oblastjo (nasprotna stranka je državni organ, organ lokalne skupnosti, nosilec javnih pooblastil) in posameznikom (fizična ali pravna oseba). Država in njeni organi imajo kot nosilec oblasti v postopkih bistveno premoč napram posameznikom, zato je še toliko bolj pomembno, da ima posameznik ustrezno pravno zastopstvo odvetnika, ki se spozna na upravno področje.

Z upravnim postopkom se srečujemo vsakodnevno. Ob rojstvu, poroki ali smrti pri vpisu v matični register, ob poteku veljavnosti osebnega dokumenta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, zahtevi za socialno pomoč in mnogih drugih življenjskih situacijah

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO