Gradbeno pravo

Gradbena zakonodaja se je v letu 2018 temeljito spremenila s t.i. gradbenim trojčkom.

Gradbeno pravo

Gradbena zakonodaja se je v letu 2018 temeljito spremenila s t.i. gradbenim trojčkom. Gradbena zakonodaja zajema pravna pravila, ki urejajo razmerja med različnimi subjekti – investitorji, izvajalci, podizvajalci, projektanti in nadzorniki v zvezi z gradbeništvom, gradnjo stavb, objektov, druge infrastrukture, njihovim vzdrževanjem, obnovo, sanacijo, dokončanjem gradnje, spremembami (poslovnega ali zasebnega) namena ter pridobivanjem ustrezne dokumentacije.

Zagotavljamo celovito pravno podporo vsem subjektom v gradbenem sektorju. Svetujemo in pomagamo pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije za uspešno izvedbo projekta, pri pripravi enostavnih in kompleksnih gradbenih pogodb. Stranke zastopamo od pogodbene faze pri sklepanju gradbenih poslov do reševanja težav pri zaključkih gradbenih projektov.

Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj tudi zastopamo stranke v pravdnih postopkih, ki so posledica neizpolnitve ali napake v izpolnitvi obveznosti iz gradbene pogodbene, pogodbe o izdelavi projekta, pogodbe o nadzoru nad gradnjo in pogodbe o investiranju.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO