Loading...
Objave2019-04-04T12:43:49+02:00

Promet s kmetijskimi zemljišči

18.6.2019|

Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. ZKZ natančneje določa postopek prodaje kmetijskih zemljišč, vrstni red predkupnih upravičencev, omejitve v primeru, ko gre za promet z zaščitenimi kmetijami, in primere, v katerih odobritev pravnega posla ni potrebna.