Loading...
Objave2019-04-04T12:43:49+02:00

Odprava krivic družbenikom izbrisanih družb

2.3.2022|

Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 določa pravico do povračila škode družbenikom izbrisanih družb, ki so utrpeli premoženjsko škodo zaradi izbrisa iz sodnega registra, ker je Zakona o finančnem poslovanju podjetij odgovornost za plačilo obveznosti izbrisanih družb prenesel na družbenike, zaradi česar so družbeniki odgovarjali z vsem svojim premoženjem za obveznosti izbrisanih kapitalskih družb.

Promet s kmetijskimi zemljišči

18.6.2019|

Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih. ZKZ natančneje določa postopek prodaje kmetijskih zemljišč, vrstni red predkupnih upravičencev, omejitve v primeru, ko gre za promet z zaščitenimi kmetijami, in primere, v katerih odobritev pravnega posla ni potrebna.