Odškodninsko pravo

V kolikor ste utrpeli škodo v prometni nesreči, na delovnem mestu, zaradi zdravniške in druge strokovne napake ali če vas je ugriznil pes, lahko v vašem imenu zahtevamo pri zavarovalnici ali pri sodišču izplačilo čim višje denarne odškodnine.

Odškodnine

V kolikor ste utrpeli škodo v prometni nesreči, na delovnem mestu, zaradi zdravniške in druge strokovne napake ali če vas je ugriznil pes, lahko v vašem imenu zahtevamo pri  zavarovalnici ali pri sodišču izplačilo čim višje denarne odškodnine.

Odškodnina vam pripada tako za nepremoženjsko škodo (škoda zaradi telesnih in duševnih bolečin, skaženosti, strahu) kot tudi za premoženjsko škodo (škoda zaradi uničenja lastnine, potnih stroškov za vožnjo k zdravnikom, fizioterapijo, izpad dohodka). Višina odškodnine je sicer odvisna od okoliščin konkretnega primera, zlasti od teže poškodb in dolgotrajnosti zdravljenja. Vseeno pa lahko tudi sami s pametnim postopanjem veliko pripomorete k pravični odškodnini. Zato vam priporočamo, da čimprej po škodnem dogodku stopite v kontakt z nami.

Po zaključku zdravljenja v vašem imenu vložimo odškodninski zahtevek oz. odškodninsko tožbo, kjer poskušamo izterjati čim višjo denarno odškodnino. Že pred vložitvijo zahtevka oz. tožbe pridobimo tudi ustrezna dokazila, ki so sicer nujno potrebna za učinkovito in hitro uveljavljanje odškodnine, vendar do njih oškodovanci zaradi varstva osebnih podatkov sami stežka dostopajo (policijski zapisniki, zapisniki inšpektorja varstva pri delu, pisne izjave prič itd.). Za čim učinkovitejše zastopanje že ob prvem posvetovanju z nami s seboj prinesite:

  • vso zdravstveno dokumentacijo (zdravniške izvide, obvestilo zdravniku, kartonček o opravljeni fizioterapiji itd.);

  • morebitne račune v zvezi z zdravljenjem (za zdravila, mnenje zdravnika itd.);

  • številko transakcijskega računa (za nakazilo denarne odškodnine);

  • morebitne zavarovalne police (avtomobilskega zavarovanja, kolektivnega nezgodnega zavarovanja, individualnega nezgodnega zavarovanja) – saj ste v primeru, da ste nezgodno zavarovani, poleg odškodnine, upravičeni tudi do zavarovalnine.

Naše postopanje v odškodninskih postopkih je zaradi dolgoletnih izkušenj na tem področju izredno hitro in kakovostno, zato se v primeru nesreče obrnite na nas.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO