USTAVNO PRAVO

USTAVNO PRAVO

Ustavno pravo je osrednja in temeljna pravna panoga ter pravni temelj za vse druge pravne panoge. Ustavno pravo ureja temeljna pravna razmerja v družbi, ustavno ureditev države, zlasti organizacijo državne oblasti, bistvene prvine pravnega sistema, človekove pravice in svoboščine, odnose med državo, nedržavnimi političnimi in drugimi subjekti.

Ustavno sodišče odloča o ustavnosti zakonov, ustavnosti ali zakonitosti drugih predpisov, o ustavnih pritožbah in drugih zadevah ustavnopravnega pomena.

V primeru, da vam je bila kršena ustavna ali temeljna človekova pravica in ste kot stranka kazenskega, pravdnega, upravnega ali drugega postopka pred rednim sodiščem izkoristili vsa pravna sredstva, lahko pred Ustavnim sodiščem RS vložite ustavno pritožbo.

Strankam v naši pisarni:

  • pravno svetujemo in zastopamo v vseh postopkih pred Ustavnim sodiščem RS,

  • sestavimo ustavno pritožbo,

  • sestavimo predlog za oceno ustavnosti in zakonitosti pravnih aktov.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO