Pravo tujcev

Zaradi gospodarske rasti in ugodnih pogojev za življenje postaja Slovenija v zadnjih letih vse bolj atraktivna destinacija za tujce. Odločitev za selitev v Slovenijo je lahko osebne ali pa poslovne narave. V obeh primerih pa je ključno, da je bivanje tujca v Sloveniji zakonito.

Pravice tujcev

Zaradi gospodarske rasti in ugodnih pogojev za življenje postaja Slovenija v zadnjih letih vse bolj atraktivna destinacija za tujce. Odločitev za selitev v Slovenijo je lahko osebne ali pa poslovne narave. V obeh primerih pa je ključno, da je bivanje tujca v Sloveniji zakonito.

Državljani držav članic Evropske unije lahko v Slovenijo vstopajo in v njej bivajo največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180 – dnevnem obdobju. Za bivanje, daljše od 90 dni, pa državljani držav članic Evropske unije potrebujejo v Sloveniji prijaviti prebivanje. S svojimi izkušnjami vam svetujemo pri vlaganju prošnje za izdajo potrdila o prebivanju in vas zastopamo pred upravnimi organi ter v upravnem sporu zoper odločitve upravnih organov.

Še posebej je Slovenija atraktivna za državljane tretjih držav, ki v Sloveniji želijo opravljati delo. Državljani tretjih držav morajo pridobiti ustrezno dovoljenje že pred vstopom v Slovenijo. Ker se prvo dovoljenje za prebivanje (bodisi dovoljenje za začasno prebivanje, bodisi enotno dovoljenje za prebivanje in delo) izda z veljavnostjo do enega leta, je ključno, da tujec še pred potekom veljavnosti zaprosi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje. Našim strankam nudimo pomoč pri vlaganju prošenj za podaljšanje veljavnosti ustreznega dovoljenja, jih zastopamo pred upravnimi organi in v upravnih sporih zoper odločitve upravnih organov.

Tujcu, ki prebiva v Sloveniji pripada pod določenimi pogoji tudi pravica do združitve družine. Zakon o tujcih med družinske člane uvršča:

  • zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oz. zvezi ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,

  • mladoletne neporočene otroke tujca,

  • mladoletne neporočene otroke zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oz. zvezi ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,

  • starše mladoletnega tujca, s katerim je pred prihodom v Republiko Slovenijo prebival v družinski skupnosti,

  • polnoletni neporočeni otroci in starši tujca, zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oz. zvezi ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, katere je tujec, zakonec, partner v partnerski skupnosti oz. zvezi ali partner, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati.

Našim strankam nudimo pravno pomoč v postopku pridobitve dovoljenja za prebivanja za njihove družinske člane.

S svojimi bogatimi izkušnjami svetujemo tudi podjetnikom, ki želijo v Sloveniji zaposliti tuje državljane. Pri zaposlovanju tujcev mora delodajalec zadostiti številnim kriterijem, ki jih določa zakonodaja s področja prava tujcev. Podjetnikom nudimo celovito pravno svetovanje pri zaposlovanju tujcev. Za naše stranke preučimo konkretne možnosti zaposlitve posameznega delavca ter pri tem sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije, vlagamo prošnje za izdajo dovoljenj za prebivanje, vlagamo prošnje za podaljšanje izdanih dovoljenj za prebivanje, zastopamo pred upravnimi organi in v upravnem sporu itd..

Prav tako pravno svetujemo tujim podjetnikom, ki želijo v Sloveniji opravljati dejavnost v izbrani pravno organizacijski obliki. Pri tem vam nudimo celotno pravno podporo pri registraciji družbe, pridobivanju ustreznega dovoljenja za prebivanje in delo v Sloveniji, pridobivanju ustreznih soglasij itd..

Glej tudi:

Pogoji za zaposlitev delavcev iz tretjih držav in njihovo napotitev na delo k uporabniku

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO