Gospodarske pogodbe

Pogodba ima naravo gospodarske pogodbe, če sta obe pogodbeni stranki gospodarska subjekta.

Gospodarske pogodbe

Pogodba ima naravo gospodarske pogodbe, če sta obe pogodbeni stranki gospodarska subjekta.

Pri sklepanju gospodarskih pogodb je izjemno pomembno pravno znanje že v fazi dogovarjanja in pogajanj. Poganjanja so za obe stranki sicer neobvezujoča faza, pa vendar je stranka, ki se nepošteno pogaja, drugi stranki odškodninsko odgovorna. Hitro lahko pride tudi do situacije, ko stranke menijo, da je pravni posel že sklenjen, pa v resnici ni ali obratno. Pri sklepanju gospodarskih poslov je potrebno spoštovati ne samo veljavno domačo zakonodajo ampak tudi uzance, poslovne običaje, trgovinske klavzule, splošna mednarodna določila FIDIC zveze in drugo evropsko in mednarodno zakonodajo.

Dobri temelji so bistveni za uspeh v poslu, saj se na ta način izognemo vrstam sporov in drugim nevšečnostim. Spori za podjetja namreč ne pomenijo le stroškovne obremenitve, pač pa tudi slab glas in ogromne časovne zamike, kar je pa v poslu dostikrat lahko usodno. V naši pisarni vam svetujemo kaj je v dani situacije najbolje za vas in vašo družbo ter nudimo pomoč pri sestavi vseh vrst pogodb.

Pripravljamo splošne (kupoprodajne, cesijske pogodbe, posredniške pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju…) in avtonomne gospodarske pogodbe (gradbena pogodba, pogodba o gradbenem nadzoru, pogodba o inženiringu, komisijska pogodba, posredniška pogodba, špedicijska pogodba…).

Svetujemo tudi katera plačila in instituti so v vašem primeru najbolj učinkovito sredstvo za zavarovanje pogodbeno obveznost, bodisi je to dokumentarni akreditiv, pogodbena kazen, ara, odstopnina ali varščina, bodisi katerokoli druga vrsta zavarovanja, ki ga predvideva naša zakonodaja.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO