Upravni postopek in upravni spor

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice pred upravnimi organi (na občinah, upravnih enotah, na ministrstvih) v upravnem postopku, pred sodišči pa v upravnem sporu, kjer s tožbo izpodbija dokončno izdano odločbo, upravni ali drugi akt.

Upravni postopek in upravni spor

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice pred upravnimi organi (na občinah, upravnih enotah, na ministrstvih) v upravnem postopku, pred sodišči pa v upravnem sporu, kjer s tožbo izpodbija dokončno izdano odločbo, upravni ali drugi akt.

Pravila upravnega postopka veljajo pri vseh upravnih zadevah. Poznavanje pravil upravnega postopka je nujno potrebno, sicer stranka hitro lahko izgubi kakšno pravico oz. ji je naložena kakšna obveznost. Našim strankam nudimo zastopstvo na vseh ravneh upravnega postopka, tudi z izrednimi pravnimi sredstvi. Po dokončnosti in pravnomočnosti upravne odločbe pa v imenu strank vložimo tudi tožbo pred Upravnim sodiščem RS, ki predstavlja sodno kontrolo upravne (izvršilne) veje oblasti.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO