O NAS

Odvetniška družba Tršan kot naslednica Odvetniške pisarne Tršan posluje od leta 1991. Deluje kot klasična odvetniška pisarna splošne prakse. Družbo je ustanovil odvetnik Dušan Tršan, ki je v odvetništvu že vse od leta 1991. Vse od ustanovitve je osredotočen na izgradnjo učinkovite pravne družbe, ki vedno služi interesom stranke.

Pri svojem delu vsi zaposleni stremimo k odličnosti in profesionalnosti. Zaupanje strank si v naši odvetniški pisarni pridobivamo s poglobljeno in celovito preučitvijo individualnega primera ter večplastno predstavitvijo možnih rešitev tako s stališča slovenskega kot evropskega prava.

Naš pristop vključuje podrobno poznavanja prava, obsežne izkušenje in ustvarjalen pristop k reševanju sporov. Z odličnostjo na teh treh področjih – znanje, izkušnje in ustvarjalnost – smo sposobni rešiti tudi najzahtevnejše spore. Spremembe so edina konstanta, zato dajemo velik poudarek stalnemu izpopolnjevanju zaposlenih. Le tako ažurno spremljamo spremembe v zakonodaji in pravni praksi sodišč.

Pravne storitve so osebne storitve. Odnos z vsako stranko je pomemben. Odnos med odvetniško družbo Tršan in stranko je strogo zaupen. Pravno pomoč nudimo posameznikom, podjetnikom in gospodarskim družbam.

Zaradi dolgoletnih izkušenj in široke prakse lahko ponudimo popolne odvetniške storitve na vseh področjih. Stranke zastopamo v civilnih, gospodarskih, kazenskih, upravnih, prekrškovnih in delovnih ter socialnih zadevah. Nudimo celovito pravno pomoč v izvršilnih, odškodninskih in dednih zadevah, prav tako sestavljamo pogodbe, oporoke ter druge listine potrebne za uspešno realizacijo pravnih poslov.

Zavedamo se, da je pravo zapleteno, zato je naša naloga komunicirati v preprostem jeziku.

STROKOVNJAKI
CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO