GOSPODARSKO PRAVO

GOSPODARSKO PRAVO

Gospodarsko pravo je široka in kompleksa pravna panoga, ki ureja pravni status gospodarskih subjektov, njihovo notranjo organizacijo in njihova medsebojna razmerja pri prometu blaga in storitev na trgu.

Vsaka gospodarska družba potrebuje pravno pomoč. Problemi se lahko pojavijo že v fazi ustanavljanja družbe ali pa kasneje, ko želite v družbi karkoli spremeniti ali jo likvidirati.

Na gospodarskopravnem področju se ukvarjamo s statusnim, davčnim in konkurenčnim pravom. Pripravljamo tudi splošne (cesijske pogodbe, posredniške pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju…) in avtonomne gospodarske pogodbe (gradbena pogodba, pogodba o gradbenem nadzoru, pogodba o inženiringu, komisijska pogodba, posredniška pogodba, špedicijska pogodba…). Izjemno pomembna pa je pravna pomoč že v fazi pogajanj in sklenitve pogodbe. Dobri temelji so namreč bistveni za uspeh v poslu, saj se na ta način izognemo vrstam sporov. Spori za podjetja namreč ne pomenijo le stroškovne obremenitve, pač pa tudi ogromne časovne zamike, kar je pa v poslu dostikrat lahko usodno. V naši pisarni vam svetujemo kaj je v dani situacije najbolje za vas in vašo družbo, prav tako pa nudimo pomoč pri sestavah vseh vrst pogodb.

V kolikor pride do spora, nudimo ustrezno izvensodno in sodno zastopanje. Nudimo tudi zastopanje podjetij v upravnih postopkih, t.j. v sporih z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, v inšpekcijskih postopkih in postopkih za pridobivanja gradbenih in drugih dovoljenj ter soglasij.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO