Družinsko pravo

Razveza zakonske zveze je dejanje z daljnosežnimi posledicami, še posebej v družini z mladoletnimi otroki. Posameznik, ki se s tem sooči nujno potrebuje pravnega svetovalca z bogatimi življenjskimi izkušnjami, ki mu celovito predstavi vsa področja, na katera bo razveza zakonske zveze vplivala.

Razveza zakonske zveze – ločitev

Razveza zakonske zveze je dejanje z daljnosežnimi posledicami, še posebej v družini z mladoletnimi otroki. Posameznik, ki se s tem sooči nujno potrebuje pravnega svetovalca z bogatimi življenjskimi izkušnjami, ki mu celovito predstavi vsa področja, na katera bo razveza zakonske zveze vplivala. In to tako, da se v poglobljenem razgovoru sooči z vsemi negativnimi in pozitivnimi posledicami.

Sporazum o razvezi zakonske zveze in tožba za razvezo – sporazumna razveza je najpogostejša oblika razveze, vendar se morata zakonca sporazumeti o varstvu, vzgoji in stikih skupnih otrok in o preživljanju.  Prav tako se morata zakonca sporazumeti o delitvi skupnega premoženja. Če sporazuma ni, pripravimo tožbo za razvezo.

Vzgoja, varstvo, stiki in preživljanje otroka

Tožba glede vzgoje, varstva, preživljanja in stikov mladoletnega otroka – če živita partnerja v zakonski/izvenzakonski skupnosti in se ne moreta sporazumeti glede otrok, običajno pripravimo tovrstno tožbo.

Tožba na določitev preživnine – za nepreskrbljene otroke in nepreskrbljenega bivšega zakonskega/izvenzakonskega partnerja se vloži tožba za določitev, zvišanje ali znižanje preživnine, če to ni bilo urejeno že v postopku za razvezo oz. če se okoliščine bistveno spremenijo.

Razdelitev skupnega premoženja

Tožba glede ugotovitve in delitve skupnega premoženja – po razvezi zakonske zveze ali po prenehanju izvenzakonske skupnosti je potrebno urediti delitev premoženja med bivšima partnerjema. Stranka pripravi popis celotnega skupnega premoženja in predlaga način razdelitve. Po potrebi se vključi tudi cenilca.

Predporočna pogodba in sporazum o delitvi premoženja med trajanjem zakonske ali izvenzakonske skupnosti – stranke, ki imajo vrednejše premično ali nepremično premoženje svetujemo, da ga s predporočno pogodbo primerno zavarujejo že pred poroko. Če pa se pokaže potreba kasneje, na primer zaradi prezadolženosti partnerja, pa pripravimo sporazum o delitvi premoženja.

CIVILNO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
KAZENSKO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO
USTAVNO PRAVO