Správa a vymáhání pohledávek

Pokud jste věřitel a máte nezaplacen dluh, nabízíme komplexní zastupování v řízení o nuceném vymáhání.

Správa a vymáhání pohledávek

Pokud jste věřitel a máte nezaplacen dluh, nabízíme komplexní zastupování v řízení o nuceném vymáhání. Usilujeme především pro příznivou komunikaci s dlužníkem, což vede k dobrovolně splacenému dluhu bez dodatečných nákladů vymáhání. Pokud není možná dohoda s dlužníkem, prověříme movitý a nemovitý majetek. Pak podáme soudu návrh na výkon, na jehož základě přijde k zabavení hotovosti, osobních příjmu a movitého majetku, nemovitosti atd. Též v průběhu exekučního řízení přímo s dlužníkem se snažíme dosáhnout dohody o splácení pohledávky. V případě námitky dlužníka proti nařízení výkonu vás budeme kompletně zastupovat v občanskoprávním řízení.

Pokud jste dlužník, nabízíme také zastupování v řízení proti vám, pokud je vydáno usnesení o nařízení exekuce. Kromě přípravy námitky proti usnesení o nařízení výkonu a dalšího zastoupení v soudních sporech, usilujeme o uzavření dohody s věřiteli. Dohoda obsahuje snížení hlavních splátek, a exekučních nákladů, též posun placení.

OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO