Statutární záležitosti

Doporučujeme vám založit společnost, která nejlépe vyhovuje vašemu podnikatelskému záměru. Zajistíme sepsání společenských smluv a jiných aktů společnosti nezbytných pro zakládání společností a společnosti či živnostníka.

Statutární záležitosti

1. Založení společnosti, zahájení podnikání

Doporučujeme vám založit společnost, která nejlépe vyhovuje vašemu podnikatelskému záměru. Zajistíme sepsání společenských smluv a jiných aktů společnosti nezbytných pro zakládání společností a společnosti či živnostníka. Radíme vám při všech dodatečných dotazech vázaných na začátek působení vaší společnosti.
 
2. Právní reorganizace 
Nabízíme poradenství firmám při změně formy společnost a připravíme odpovídající smlouvy a další dokumenty vč. veškerých potřebných postupů. Zvláště aktuální je transformace živnostníků do společnosti s ručením omezeným s daňovými a právními aspekty, která nabízí větší výhody (žádnou osobní odpovědnost členů, nižšího zdanění při vyšších ziscích).
 
3. Změna společenské smlouvy a zakladatelské dokumenty
Sestavíme smlouvy a zakladatelské dokumenty, poskytneme právní poradenství při změně firmy, formy, sídla firmy, činnosti, ředitele, právních zástupců a dalších dílů společenských smluv a jiných aktů společnosti. Poradíme vám, pokud jde o snížení nebo zvýšení základního kapitálu. Proto svým klientům nabízíme komplexní služby provedení změn a jejich zápisů do příslušného registru, jakož i právní služby pro zajištění výkonu jejich podnikatelské činnosti, vč. daňové, finanční či organizační.
 
4. Prodej podílu v podniku
Společníkům poradíme v souvislosti s odprodejem obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, při čem bereme v úvahu daňový aspekt. Zkontrolujeme, podmínky pro převod podílu (předkupní právo, eventuální ostatní omezení) a připravíme smlouvu o převodu podílu (placeného nebo neplaceného).
OBČANSKE PRÁVO
OBCHODNÍ PRÁVO
TRESTNÍ PRÁVO
PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO